معرفی انواع مختلف فلکسی پیا

شرکت اگزوز سازی پیاصنعت همواره به تامین با کیفیت ترین زنجیره تامین توجه داشته است. از این رو در سیاست های کاری این مجموعه تولید کلیه محصولات وابسته به سیستم اگزوز دیده شده است. فلکسی از جمله قطعات پرکاربرد در صنعت اگزوز بوده که با کیفیت بالا و مطابق با استاندارد های جهانی توسط پیا صنعت تولید می شود.

محصولات فلکسی

فلکسی بل استنلس استیل 304

فلکسی بل استنلس استیل 304 و 409

داخلی فلکسی بل

داخلی فلکسی بل

حصیری فلکسی بل

حصیری فلکسی بل