مجموعه اگزوز تویوتا

گروه خودرو سازی تویوتا از برجسته ترین و بزرگترین شرکت های خودرو سازی دنیا محسوب شده و در حال حاضر بیش از 4 میلیون خودرو در سال تولید می کند. این شرکت خودرو ساز ژاپنی از شرکت های فعال و پیشگام در تولید و ارائه خودرو های هیبریدی بوده و سهم عمده ای از فروش خودرو در دنیا را پوشش می دهد. این شرکت مالک برند لکسوس نیز می باشد .

اگزوز لندکروز

با ورود خودرو های تویوتا به ایران ، نیاز به تامین قطعات و پشتیبانی از این خودرو ها در ایران روز به روز بیشتر شد. از این رو گروه خودرو سازی پیا با هدف تامین قطعات این خودرو ها در ایران اقدام به تولید اگزوز تویوتا نمود. این مجموعه اگزوز های خودرو هایی از قبیل اگزوز تویوتا 2000 و اگزوز تویوتا 1600 اگزوز تویوتا 2700 و همچنین اگزوز تویوتا 2400 را تولید می کند . از دیگر تولیدات این مجموعه اگزوز تویوتا لندکروز می باشد.

 

مجموعه اگزوز تویوتا

 • تویوتا 1600 مدل 84 انبار گالوانیزه
 • تویوتا 1600 مدل 84 لوله جلو سفید
 • تویوتا 1600 مدل 78 لوله جلو سفید
 • تویوتا 1600 مدل 83 انبار گالوانیزه
 • تویوتا 1600 مدل 83 لوله جلو سفید
 • تویوتا 1600 مدل 92 لوله جلو سفید
 • تویوتا 2000 جدید انبار گالوانیزه
 • تویوتا 2000 جددی لوله جلو سفید
 • تویوتا 2000 قدیم انبار گالوانیزه
 • تویوتا 2000 قدیم لوله جلو سفید
 • تویوتا 2000 قدیم لوله دنباله سفید
 • تویوتا 2000 قدیم لوله واسطه
 • تویوتا 2000 مدل 92 لوله جلو سفید
 • تویوتا 2000 مدل 94 انبار گالوانیزه
 • تویوتا 24000 مدل 94 لوله جلو سفید
 • تویوتا 2700 مدل 2004-5 انبار با لوله گالوانیزه
مجموعه اگزوز تویوتا لندکروز

 • تویوتا لندکروز 2 اف انبار بی لوله گالوانیزه
 • تویوتا لندکروز 2 اف انبار با لوله گالوانیزه
 • تویوتا لندکروز 2 اف لوله جلو دوسر فلنچ سفید
 • تویوتا لندکروز 2 اف لوله دنباله با بست سفید
 • تویوتا لندکروز 2 اف لوله واسطه دوسر فلنچ سفید
 • تویوتا لندکروز اف 3 انبار با لوله با حفاظ گالوانیزه
 • تویوتا لندکروز 3 اف انبار با لوله بی حفاظ گالوانیزه
 • تویوتا لندکروز 3 اف انبار بی لوله با حفاظ گالوانیزه
 • تویوتا لندکروز 3 اف انبار بی لوله بی حفاظ گالوانیزه
 • تویوتا لندکروز 3 اف لوله جلو سفید
 • تویوتا لندکروز 3 اف لوله دنباله با بست سفید
 • تویوتا لندکروز 3 اف لوله واسطه دوسر فلنچ سفید
 • تویوتا لندکروز 4/5 اف انبار بی لوله گالوانیزه
 • تویوتا لندکروز استیشن انبار با لوله گالوانیزه
 • تویوتا لندکروز استیشن انبار بی لوله گالوانیزه
 • تویوتا لندکروز استیشن لوله جلو سفید
 • تویوتا لندکروز استیشن لوله دنباله سفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.