نظر به اینکه مبدل های کاتالیستی مانند دو تصویر فوق اکثرا گران ‌و صد البته در شرائط کنونی غیر قابل تامین می‌باشد دوستان توجه داشته باشند باسیستم جوش استیلن و یا کاربید به علت اینکه از ورق استیل استفاده شده است قابل تعمیر نمیباشد
پیا صنعت در راستای خدمت رسانی به هم وطنان عزیز مشکلات مشابه را مجانا رفع خواهد نمود نظر به اینکه مبدل های کاتالیستی مانند دو تصویر فوق اکثرا گران ‌و صد البته در شرائط کنونی غیر قابل تامین می‌باشد دوستان توجه داشته باشند باسیستم جوش استیلن و یا کاربید به علت اینکه از ورق استیل استفاده شده است قابل تعمیر نمیباشد.

پیا صنعت در راستای خدمت رسانی به هم وطنان عزیز مشکلات مشابه را مجانا رفع خواهد نمود.

تعمیر کاتالیزور
تعمیر کاتالیزور

لطفا قبل از مراجعه ابتدا با تلفن ۴۴۶۶۶۸۹۷ جهت هماهنگی لازم تماس گرفته شود.